Chromeo April 7, 2014 Stubbs - Austin, TX Photos by:Phil DeSimone - theywillrockyoudotcom